• Ranger Raptor 4×4: 1.198.000.000 đồng

 

(*) Ghi chú: Giá xe Explorer chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Liên hệ trực tiếp Hotline chúng tôi dưới đây để nhận báo giá tốt nhất.

 

Ford Explorer

 

 

 

 

 • Ford Explorer 2.3L Ecoboost: 2.268.000.000 đồng

 

(*) Ghi chú: Giá xe Ecosport chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Liên hệ trực tiếp Hotline chúng tôi dưới đây để nhận báo giá tốt nhất.  

 

Ford Ecosport

 

 

 

 

 • Ecosport Ambiente MT 1.5L: 545.000.000 đồng
 • Ecosport Ambiente AT 1.5L: 569.000.000 đồng
 • Ecosport Trend 1.5L: 593.000.000 đồng
 • Ecosport Titanium 1.5L: 648.000.000 đồng
 • Ecosport Titanium 1.0L Ecoboost: 689.000.000 đồng

 

(*) Ghi chú: Giá xe Ecosport chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Liên hệ trực tiếp Hotline chúng tôi dưới đây để nhận báo giá tốt nhất. 

 

Ford Transit

 

 

 

 • LX: 798.000.000 đồng
 • SVP: 805.000.000 đồng
 • SLX: 845.000.000 đồng

 

Ford Tourneo

 

 

 

 • Tourneo Trend: 999.000.000 đồng
 • Tourneo Titanium: 1.069.000.000 đồng

(*) Ghi chú: Giá xe Ranger chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Liên hệ trực tiếp Hotline chúng tôi dưới đây để nhận báo giá tốt nhất.

 

Ford Ranger

 

 

 

 

 • Ranger XL 4×4: 616.000.000 đồng
 • Ranger XLS MT 4×2: 630.000.000 đồng
 • Ranger XLS AT 4×2: 650.000.000 đồng
 • Ranger XLT MT 4×4: 754.000.000 đồng
 • Ranger XLT AT 4×4: 779.000.000 đồng
 • Ranger Limited 4×4: 799.000.000 đồng
 • Ranger Wildtrak AT 4×2: 853.000.000 đồng
 • Ranger Wildtrak AT 4×2: 918.000.000 đồng

 

(*) Ghi chú: Giá xe Everest chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Liên hệ trực tiếp Hotline chúng tôi dưới đây để nhận báo giá tốt nhất.

 

Ford Everest

 

 

 • Everest Ambiente MT 4×2: 999.000.000 đồng
 • Everest Ambiente AT 4×2: 1.052.000.000 đồng
 • Everest Trend 4×2: 1.112.000.000 đồng
 • Everest Titanium 4×2: 1.181.000.000 đồng
 • Everest Titanium 4×4: 1.399.000.000 đồng

 

(*) Ghi chú: Giá xe Ranger Raptor chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Liên hệ trực tiếp Hotline chúng tôi dưới đây để nhận báo giá tốt nhất.

 

Ford Ranger Raptor

 

 

 

 • Ranger Raptor 4×4: 1.198.000.000 đồng

 

(*) Ghi chú: Giá xe Explorer chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Liên hệ trực tiếp Hotline chúng tôi dưới đây để nhận báo giá tốt nhất.

 

Ford Explorer

 

 

 

 

 • Ford Explorer 2.3L Ecoboost: 2.268.000.000 đồng

 

(*) Ghi chú: Giá xe Ecosport chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Liên hệ trực tiếp Hotline chúng tôi dưới đây để nhận báo giá tốt nhất.  

 

Ford Ecosport

 

 

 

 

 • Ecosport Ambiente MT 1.5L: 545.000.000 đồng
 • Ecosport Ambiente AT 1.5L: 569.000.000 đồng
 • Ecosport Trend 1.5L: 593.000.000 đồng
 • Ecosport Titanium 1.5L: 648.000.000 đồng
 • Ecosport Titanium 1.0L Ecoboost: 689.000.000 đồng

 

(*) Ghi chú: Giá xe Ecosport chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Liên hệ trực tiếp Hotline chúng tôi dưới đây để nhận báo giá tốt nhất. 

 

Ford Transit

 

 

 

 • LX: 798.000.000 đồng
 • SVP: 805.000.000 đồng
 • SLX: 845.000.000 đồng

 

Ford Tourneo

 

 

 

 • Tourneo Trend: 999.000.000 đồng
 • Tourneo Titanium: 1.069.000.000 đồng